Nhờ các bác đọc thử giúp 2 file này xem sao?

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 file này đọc bằng Microsoft Reader file thứ nhất là: Điều tra đời sống dân cư đô thị Bắc Việt nam giai đoạn 1954-1975. của Vũ Ngọc Tiến.
File thứ hai chưa đọc thử
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top