Nhờ giúp về Tungsten W

H5N1

NHẬP HỘI
Tungsten W khi liên lạc điện thoại không được. Nghĩ do tai nghe nên đã rứt tung chân rắc ra, thế là mất cái tai nghe. Mua tai nghe khác dùng chỉ thấy tiếng the thé và người đối thoại ko nghe thấy gì.
Co bác nào biết chỉ giúp tôi chỗ mua tai nghe, hoặc chỗ sửa.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top