NỘP H/S Nhờ Mde phân xử cho em phiên đấu giá

Các thớt khác của kim_thanh

kim_thanh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Chào mod @HHVN - SECURITY
Em có mở phiên đấu giá: https://www.handheld.com.vn/threads...ingenuty-5th-used-kt-22h30-ngay-30-11.584829/
Bác Sáukea Win MS 1 nhưng từ chối nhận với lý do này ạ:
Screenshot 2021-12-01 213245.jpg

Vậy phiền mod nhắc các bác ấy tuân thủ nghĩa vụ, nếu không nhờ mod xử lý theo qui định.
Thanks!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Kính gửi các admin Handheld,
Em là Bùi Hồng Ngọc, chủ nick @Ruby Ruby trong topic này:
Top