Nhờ mod giúp Thành viên lâu năm, mà không post bài mục mua bán được

Các thớt khác của BKLaptop

BKLaptop

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nhờ Mod giúp đỡ BKLaptop đăng ký lâu lắm rùi mà không post được bài trong mục Chợ công nghệ là sao?

Cảm ơn nhiều
 

BKLaptop

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đã post được, cảm ơn các mod HHVN
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top