NỘP H/S Nhờ Mod xóa bài

Các thớt khác của ime102
Status
Không mở trả lời sau này.

khonglaaica

Việt Nam vô địch
GÂY DỰNG
#2
Thông tin này là bạn tự nguyện đưa ra, không ai ép cả.

Nếu các thông tin như địa chỉ nhà hay số tk thì mình có thể xóa dùm vì hơi nhạy cảm, nhưng đây chỉ là tên và Số DT.

Vả lại đây lại là 1 giao dịch mà bạn đã vi phạm Nội qui HHVN nên càng phải để lại.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday
Top