Những phần mềm cho samsung omnia 2 I8000

namcao83mobile

NHẬP HỘI
Những phần mềm dành cho Omnia 2 I 8000, mình đang xài con này nên làm việc tốt:

Đua xe asphalt4:

http://www.4shared.com/file/1416866...iamond2_EN_NONIGP_TS_100__Samsung_i8000_.html
Phần mềm tổng hợp:

Size: 48 MB bao gồm: Resco explorer, spb mobile shell, coreplayer (watch youtube online), audio recorder, spb back up, Pocket Mucsic. Games; Dynomite, Bejeweled 2, CrayonPhysics, Touch Break, Sudoku, Resco snake.

http://www.4shared.com/file/140078013/b0522ead/Samsung_Omnia_2_i8000.html
 

troixanh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Những phần mềm dành cho Omnia 2 I 8000, mình đang xài con này nên làm việc tốt:

Đua xe asphalt4:

http://www.4shared.com/file/1416866...iamond2_EN_NONIGP_TS_100__Samsung_i8000_.html
Phần mềm tổng hợp:

Size: 48 MB bao gồm: Resco explorer, spb mobile shell, coreplayer (watch youtube online), audio recorder, spb back up, Pocket Mucsic. Games; Dynomite, Bejeweled 2, CrayonPhysics, Touch Break, Sudoku, Resco snake.

http://www.4shared.com/file/140078013/b0522ead/Samsung_Omnia_2_i8000.html

Sao mình down từ link này http://www.4shared.com/file/140078013/b0522ead/Samsung_Omnia_2_i8000.html thấy báo có virus là sao nhỉ ???
Link kia thì ok. Các bạn khác có thấy như vậy ko ???
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top