Nokia 8800 chế tác gần như Vertu

Các thớt khác của akichinh

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
"Gần" nhưng mà rất "xa", kiểu dáng bắt mắt thiệt nhưng vẫn còn kém Vertu vài... bậc !!!

Thử tính xem nhé:

- Gía của Vertu Asscent là 4500$
- Gía dự đóng của con này là: 1000$

-> kém Vertu 4,5 bậc
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top