Nomos goes to the US

hoxuantu

"Simplicity is the ultimate sophistication".
GẮN KẾT
Bác @LDV có biết Nomos bắt đầu phân phối chính thức ở thị trường Nhật từ khi nào không ạ?
 

@LDV

"Time is what you make of it"
Staff member
GÂY DỰNG
Bác @LDV có biết Nomos bắt đầu phân phối chính thức ở thị trường Nhật từ khi nào không ạ?
Nhật là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới nên Nomos đã phân phối từ rất sớm(và có lể sớm nhất ở Châu Á). Họ bắt đầu phân phối vào khoảng 1999-2000.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

8B324D6C-9C05-43CE-A6CB-9E63BA10F124.jpeg
- Mình hay xem TV trên điện thoại và Apple TV, Google Chromecast
Chủ yếu xem ANTV, HTV9 về tin tức, thời sự 60S.,,,
Mua đã lâu, nay mới vào HBO xem thì ko được, bắt m ...
Top