Nomos limited editions - An Encyclopedia.

Các thớt khác của hoxuantu

Lạc Đi Nắng

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Từ hồi tìm hiểu về đồng hồ và lên diễn đàn handheld thì thật sự bị ấn tượng bởi NOMOS. Mình rất thích cách thiết kế của NOMOS.
Sẽ cố gắng cày cuốc để sở hữu lấy 1 em :)
 

@LDV

"Time is what you make of it"
Staff member
GÂY DỰNG
Mình mới mua được 1 chiếc lạ Nomos limited. Tra trong thớt này không thấy-sẽ gửi ảnh sau.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

facebook ra chắc để cạnh trang với apple watch rồi,
Top