Norton Ghost 15.0.0.35659 - Công cụ sao lưu và phục hồi máy tính

xuanhue20032003

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI

Norton Ghost 15.0.0.35659: Bảo vệ tài liệu của bạn, hồ sơ tài chính, trình bày, hình ảnh, âm nhạc, video, tài liệu lịch sử, hoặc bất kỳ các loại dữ liệu bạn giữ trên máy tính của bạn, bằng cách tạo một bản sao lưu của đĩa cứng máy tính hoặc giới hạn dự phòng của bạn để chỉ bao gồm những tập tin và thư mục câà thiết...

DOWNLOAD - Tải về
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top