NS Basic ?

conf

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Không biết có ai nghiên cứu NS Basic chưa nhỉ? Nếu có xin chỉ giáo mình với.

Ps: Ai có "đồ nghề" NS Basic 5.0 thì cho mình xin luôn nhé :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top