NS Basic ?

conf

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Không biết có ai nghiên cứu NS Basic chưa nhỉ? Nếu có xin chỉ giáo mình với.

Ps: Ai có "đồ nghề" NS Basic 5.0 thì cho mình xin luôn nhé :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top