Nước tiểu cũng bán được tiền

Các thớt khác của moneymind

dtnni

"CHIÊN DA"
THÀNH VIÊN DANH DỰ
cha`... vụ này mai mốt cứ con PDA mà sắp hết pin... cứ vào WC và... ào... full power ngay. hihi
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top