nút Newpost có vấn đề

voduy

GẮN KẾT
em ấn vào nút New Posts để xem bài mới thì được báo là lỗi database, nhưng chọn từng fần riêng biệt để xem thì ko vấn đề

bác admin xem hộ cái
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top