nút Newpost có vấn đề

voduy

GẮN KẾT
em ấn vào nút New Posts để xem bài mới thì được báo là lỗi database, nhưng chọn từng fần riêng biệt để xem thì ko vấn đề

bác admin xem hộ cái
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Dear Mod,

Tại topic này : https://www.handheld.com.vn/threads...l-co-ket-thuc-22h22p-ngay-01-06.593249/page-2

Nhờ Mod xem giúp bài bid của bác Phan Gia Minh có hợp lệ không và ai là người win hợp lệ ạ :

E ...
Top