O2 Plus

tungnt

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Sau 1 hồi mầy mò cũng đã tìm được, mời các bác cùng nghiên cứu:
http://forum.xda-developers.com/vie...ghlight=&sid=837113238a93d0ecfabe0ea7f64f77ec

Một số tính năng:
How can O2 Plus for Xda IIs, Xda II mini, Xda IIi benefit you
With O2 Plus for Xda IIs, Xda II mini, Xda IIi you get the many phone features that you are used to from other mobile phones. These include the following:
1. operator's name display
2. battery meter
3. memory utilisation indicator
4. alarm indicator
5. screen toggle
6. today's date
7. operator name
8. sounds and notifications profile
9. call divert profile
10. call history

Hình ảnh minh hoạ tại đây:
http://www.seeo2.com/o2connect/template/O2Plus.vm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top