O2 thêm sản phẩm mới - Xphone IIm

Các thớt khác của kukingkong

VietNam

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
[font=arial, helvetica, sans-serif]" .... Ngoài ra Xda IIi còn được cài đặt hàng loạt trình ứng dụng độc quyền như chức năng màn GPRS Monitor giống như một chiếc máy đếm giúp người sử dụng theo dõi dữ liệu chuyển tải qua GPRS, trong khi chương trình Zip Manager thì cho phép họ lưu giữ vào bộ nhớ hay giúp chuyển tải file quá lớn....."[/font]


Có đúng là trình ứng dụng độc quyền không các bác???
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top