O2 XDA II ko có wifi dùng Bluetooth được ko

dino

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#1
Tình hình là em muốn hỏi con o2 có thể dùng sóng bluetooth (của laptop đang truy cập Internet)để chuyển thành tín hiệu wifi truy cập internet được ko?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

E không đấu giá topic này nhưng đi qua thấy có sự không rõ ràng nên em post lên đây để mod xem và chuyển thông tin tới toàn thể thành viên để việc đấu giá hàng Ref & New ở box Đấu giá được rõ ràng và minh bạch hơn...

https://www.handheld.com.vn ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top