Official OS 5.0.0.743 BB Bold 9700

cetuan

NHẬP HỘI
* Applications: 5.0.0.743
* Software Platform: 5.1.0.165
* File name: 9700jEastAsia_PBr5.0.0_rel1254_PL5.1.0.165_A5.0.0.743_Optus_Mobile_Pty_Limited.exe
* File size: 128.31MB

Note : Don’t forget to delete the vendor.xml file located in c:program files>common files>research in motion>apploader to install it on a different carriers device.
Download:
Mã:
https://www.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=B4A528955B84F584974E92D025A75D1F&dl=BA18FADB0D38580A1FDBB89FB16DC332

OS 9700 from T-Mobile USA
Mã:
http://www.fileserve.com/file/gdmhDfy/T-Mobile_BlackBerry_Bold_9700_5.0.0.714.exe
No test!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top