Official WM6.5 ROM 1.48.707.2 dành cho HTC HD2 (Leo)

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bản ROM được đóng gói trong HD2 đang là WWE ROM 1.43 Build 21864 và như vậy bản mới nhất đang được rò rỉ chia sẻ v1.48.707.2 Build 21869, phiên bản ROM này sẽ cập nhật HTC Sense Build 1921 và đang cung cấp từ HTCPedia chắc chắn trong vài ngày tới htc sẽ hỗ trợ và cập nhật.
Thông tin chi tiết tại http://htcpedia.com/official_wm_rom_htc_hd_leo_english_asian_version/soft/htc-leo-rom.html

htc cũng đã hỗ trợ bản ROM mới tiếng Đức v1.48.403.1 ngày 02/12/2009 từ đây
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top