Onlaunch for Palm - Tự động chạy chương trình bạn chọn mỗi khi bật máy Palm

merci

WHY NOT?
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn muốn chiếc Palm của bạn tự động mở chương trình nào đó mỗi khi bật máy lên? Hãy sử dụng chương trình Onlaunch.

Mình thấy chương trình này rất hữu dụng. Như mình, mình muốn Agendus Pro luôn tự động chạy mỗi khi mở máy Palm. Onlaunch hoàn toàn đáp ứng được điều này.

And more.........!!!

Một số thông tin về chương trình

Starts selected applications from internal memory and expansion cards after reset, HotSync and on resume (when switched on);
All configuration settings can be easily enabled and disabled;
Informs you how long your device was sleeping and when you did HotSync;
Informs you when you have last time reset your Palm;
Easy application selection lists with application's icons;
Complete control over application's features and behavior from menu and screen controls;
Reset, Sleep, HotSync and Brightness Control can be initiated from within the application by simply tap on the button;
Brightness control: change, save and restore after Reset;
Control presence of sound effects after memory cards movements and external connections;
Supports advanced fonts by FontBucket;
Supports SmartUpdate;

Thông tin chi tiết về chương trình, các bạn có thể xem tại đây:

http://slawa.homeip.net/palm/onlaunch.html#Features
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top