OpnMarket v1.2: Tải các ứng dụng miễn phí trực tuyến

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu bạn quan tâm tới các ứng dụng miễn phí cho Windows Mobile, muốn tìm kiếm và tải về sử dụng có thể dùng đến OpnMarket, phần mềm nhỏ hữu ích này sẽ kết nối thiết bị qua internet tìm kiếm và tải về các phần mềm miễn phí mà bạn cần. OpnMarket hỗ trợ sắp xếp theo hạng mục, sắp xếp các ứng dụng được ưa chuộng, tự động tìm kiếm các phiên bản đã cài đặt lưu trong My Apps.


Để sử dụng được phần mềm bạn phải tạo một tài khoản miễn phí từ freewarepocketpc.net

Thông tin chi tiết tại http://www.freewarepocketpc.net/omarket/
 

Attachments

  • Omarket.zip
    121.5 KB · Đọc: 35

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top