Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)

Các thớt khác của ldam

ldam

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Có thể tìm OALD này ở đâu hỡi các bạn ( PC hoặc PPC càng tốt). Vô cùng đa tạ.
 

palmsg

GẮN KẾT
Nếu bạn ở Sài Gòn, ra khu Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng hỏi là có ngay, mình chỉ thấy có bản cho PC thôi.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top