pac nào có đĩa recovery của Vaio SZ650N/c cho em xin 1 bộ hoặc burn nhờ 1 bộ với ah ( Hà Nội)

Các thớt khác của lecuong_82

Bài viết cần bạn xem thêm

Em có đấu giá tại đây. Winner từ chối không nhận hàng nói là bib cho vui
Top