Palm-Center giới thiệu nâng cấp 128MB RAM cho các dòng Magician và hp ipaq

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
1 Tháng một 2008 lúc 16:17
#1
Như vậy là Palm-Center đã chính chức giới thiệu dịch vụ thu phí nâng cấp bộ nhớ RAM cho các dòng máy HTC Magician và hp IPAQ với bộ nhớ 128 MB
  • 128MB RAM vơi giá US$125,
  • 128MB RAM cho các dòngT-Mobile MDA @ US$665

Thông tin chi tiết tại: http://www.palm-center.com/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Dòng này mà tiết kiệm nhiên liệu nữa thì ngon
Lazada Vietnam Master card on Monday