Phầm mềm quay phim!

xlive

~Live
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
24 Tháng một 2007 lúc 13:58
#2
Hình nhu la ko co đâu bác. mình thử dùng coolcamera Biến PPC Thành Wedcam nhưng cũng kô chạy dc trên em HP6365. Mình nghĩ em HP63.. này yếu và camera xấu vô cùng nên có quay dc thì hình Thuý Kiều vào HP63.. này cũng thành Thi Nở thôi. Hãy xem như em HP63.. kô có camera là xong
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday