Phần mềm đủ thứ tính năng D25today 1.7rc

comart

GẮN KẾT
==> [Download trực tiếp tại đây] <==

Tải về, bung nén, đọc Readme.txt, chép file CAB vào Pocketpc, install.
Vào Settings/Today/Items check nó lên, xong.

Đã sửa lỗi chồng text khi chạy trên các máy Win2003SE (như O2IIs, O2mini...). Hỗ trợ cả khi xoay ngang màn hình
(gửi lời cảm ơn anh Kim Vietnam đã rất nhiệt tình hỗ trợ O2mini để em test thử :) )

Tính năng mới:
- Month Calendar mới, rất đẹp. (tap & hold trên Month Calendar sẽ thấy)

* Version 1.7-RC (Apr 22, 2005)
1) Reading favourite-text file & vocabularies file very fast now.
2) Added Chinese lunar datetime style.
3) New style for Calendar (fixed width, not depended on Fonts anymore).
4) Tap on a day on Calendar will shows full date.
5) Support Landscape mode of Windows Mobile 2003 SE.

[FIXED BUGS]
- Fixed: overlapped text on PPC with Win2003SE (O2 mini, O2 IIs...)
- Fixed: bug when reading fav-text/vocabularies-text file that has only 1 line.
- Optimized performance.
 

jindo80

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
comart said:
==> [Download trực tiếp tại đây] <==

Tải về, bung nén, đọc Readme.txt, chép file CAB vào Pocketpc, install.
Vào Settings/Today/Items check nó lên, xong.

Đã sửa lỗi chồng text khi chạy trên các máy Win2003SE (như O2IIs, O2mini...). Hỗ trợ cả khi xoay ngang màn hình
(gửi lời cảm ơn anh Kim Vietnam đã rất nhiệt tình hỗ trợ O2mini để em test thử :) )

Tính năng mới:
- Month Calendar mới, rất đẹp. (tap & hold trên Month Calendar sẽ thấy)

* Version 1.7-RC (Apr 22, 2005)
1) Reading favourite-text file & vocabularies file very fast now.
2) Added Chinese lunar datetime style.
3) New style for Calendar (fixed width, not depended on Fonts anymore).
4) Tap on a day on Calendar will shows full date.
5) Support Landscape mode of Windows Mobile 2003 SE.

[FIXED BUGS]
- Fixed: overlapped text on PPC with Win2003SE (O2 mini, O2 IIs...)
- Fixed: bug when reading fav-text/vocabularies-text file that has only 1 line.
- Optimized performance.
Hi, tui vào download theo link trên của bro nhưng khi cài ra chỉ có ver 1.52 là sao? bro có thể gửi cho tôi 1 bản 1.7 được không, tui dùng O2 mini mà. thấy soft của bro rất tuyệt. YM: tranlinh2504@yahoo.com
thanks bro trước!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top