[TOÀN QUỐC] Phân phối tape backup - tape drive - tape library - tape autoloader - tape cartridge

Các thớt khác của 4rgroup Lịch sử giao dịch của 4rgroup (0)

#14
Khi dữ liệu bị mất, cái giá phải trả có thể rất cao: không có thông tin để dùng khi đang rất cần, mất khách hàng bởi vì các đơn đặt hàng không thể được hoàn tất… Có khá nhiều nguyên nhân có thể làm hỏng hoặc làm mất dữ liệu quan trọng trong hệ thống máy tính. Mất điện có thể làm hỏng đĩa cứng, gõ lệnh sai có thể xóa mất nhiều file dữ liệu quan trọng, sét lan truyền trên đường dây điện thọai nối với modem đang gắn vào hệ thống máy tính làm hỏng toàn bộ máy tính, virus máy tính có thể phá hủy toàn bộ dữ liệu đã lưu trong cả năm trời… Và khó mà lường trước được các sự cố kiểu này.

Khi đó sao lưu dự phòng đôi khi là phương cách duy nhất có thể giúp phục hồi lại những thông tin đã mất.

Giải Pháp Sao Lưu Dự Phòng dùng TAPE DRIVE

Giải Pháp Sao Lưu Dự Phòng Dung Lượng Lớn Với TAPE AUTOLOADER

Giải Pháp Sao Lưu Dự Phòng Dung Lượng Lớn Với TAPE LIBRARY


SẲN SÀNG CHO MỘT THẾ GIỚI ĐẦY RỦI RO - FOR RISK-FREE SOLUTIONS
 

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Có điều kiện em cũng mua hàng tgdđ, hậu đãi và cách bán hàng tốt.
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top