PHẦN MỀM Phone Tester 1.61- Kiểm tra các trạng thái hoạt động của điện thoại

jinmiduong

GÂY DỰNG
Phone Tester 1.61- Kiểm tra các trạng thái hoạt động của điện thoại

Phone Tester 1.61 là một ứng dụng cho phép bạn kiểm tra chính xác các trạng thái hoạt động của điện thoại như : sensors, WiFi, GPS, battery, multitouch.
Gồm các mục :
- Thiết bị của cảm biến (accelerometer, compass, ...)
- WiFi (external IP, IP address, gateway, DHCP server...)
- GPS (cao độ, vĩ độ, kinh độ ...)
- Battery information
- Multitouch screen
Yêu cầu :
· Android 2.0 trở lên

download http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=292923&d=1287389675
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top