Pin 6 cell high capacity của HP 6500t khác thế nào ?

Các thớt khác của taro_misaki

Bài viết cần bạn xem thêm

Xưa nhà có mấy cái mà mình giải phẫu hết rồi
Lazada Vietnam Master card on Monday