Plugin Galaxy v.1.5 for Photoshop

Các thớt khác của huyenkawaii

huyenkawaii

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


Plugin Galaxy is a set of 21 plugins that produce 150 different effects,
from classical style to designing creative photographs. Plugin Galaxy will
work with Adobe Photoshop, Paintshop Pro and Photo-Paint, as well as
another 20 graphics programs.

A brief description of filters Plugin Galaxy:
Alpha Tool-manipulated alpha-channel
Blur - creates various effects razmyvki
Breakfast - creates a different texture
Colorize - manipulates color images
Cryptology - allows kriptovat and dekriptovat images in 64 bits
Edge Tool - many variations borders • Feedback - circular frame effects

nesting
Fusion - the effects of metal, chrome and neon
Glass - steklopodobnye effects
Grid - various effects nets
Instant Mirror - various mirror effects
Noise - various effects of noise
Pop Art - stylization effects of pop culture
Rainbow - various effects rainbow
Sunshine - effects of sunset and clear weather
Star - effects stars
Synthesizer - synthetic patterns similar effects starogotelevideniya
Warp 1 - various effects curved
2 Warp - additional effects curved
Zoom - effect

Windows® 2000/XP/2003/Vista
Size: 6.07MB

Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?dtgt5ontgow
 

Testarossa

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Có thể dich hộ sang phần tiếng việt đc kô, chứ khoản tiếng anh mình hơi kém , mong bác hộ em cái nèo thank bác trứoc
 

thanhnamtn

GÂY DỰNG
Có thể dich hộ sang phần tiếng việt đc kô, chứ khoản tiếng anh mình hơi kém , mong bác hộ em cái nèo thank bác trứoc

Em nhờ thằng này nó dịch hộ bác, hơi lủng củng nhưng tạm được bác ạ :p

Plugin Galaxy là một bộ 21 plugins sản xuất 150 hiệu ứng khác nhau,
từ phong cách cổ điển để thiết kế các bức ảnh sáng tạo. Plugin Galaxy sẽ
làm việc với Adobe Photoshop, Paintshop Pro và Photo-Sơn, cũng như
20 chương trình đồ họa khác.

Một mô tả ngắn gọn về các bộ lọc Plugin Galaxy:
Công cụ chế tác alpha-alpha-channel
Blur - tạo ra hiệu ứng khác nhau razmyvki
Ăn sáng - tạo ra một kết cấu khác nhau
Colorize - khiển các hình ảnh màu
Cryptology - cho phép những hình ảnh kriptovat và dekriptovat trong 64 bit
Edge Tool - nhiều biến giáp • Thông tin phản hồi - hiệu ứng khung hình tròn

làm tổ
Fusion - những ảnh hưởng của kim loại, rôm và neon
Thủy tinh - hiệu ứng steklopodobnye
Lưới - hiệu ứng khác nhau lưới
Instant Mirror - tác nhân bản khác nhau
Tiếng ồn - hiệu ứng khác nhau của tiếng ồn
Pop Art - tác văn thể học của văn hóa pop
Rainbow - nhiều hiệu ứng cầu vồng
Sunshine - tác động của hoàng hôn và rõ ràng thời tiết
Star - hiệu ứng ngôi sao
Tổng hợp - mẫu tổng hợp tương tự như hiệu ứng starogotelevide Niya
Warp 1 - hiệu ứng khác nhau cong
2 Warp - tác dụng bổ sung cong
Phóng lớn - có hiệu lực
 

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em hỏi ngu tí.
Down cái này về rồi làm thế nào để PS nhận cái filter này. Nhất là em dùng bản portable.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Hnay lướt HHVN, cứ hiện bảng thông báo nhỏ.
Cảm ơn HHVN. Cảm ơn đội ngũ Admin, Mod Quỳnh, Lan Anh, Lam Sơn, Sỹ Huy và Mod Nam,,,
Cũng luyến tiếc lắm.
Hẹn gặp a e ngày gần nhất
Hcm luôn Welcome nếu a e có dịp công tác ghé qua.
Alo Tín 0942261626 Bình ...
Top