PPC Tablet Remote Control Suite 4.0

killed

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Phần mềm PPC Tablet 4.0 giúp bạn dùng màn hình Pocket PC để giả lập một hoặc nhiều thiết bị nhập liệu. Nói trắng ra, nó giúp bạn điều khiển PC thông qua Pocket PC.

PPC Tablet đã được thiết kế cho làm những công việc sau:
- Điều khiển việc chơi media trên PC. qa>ddPq
- Duyệt tệp và thư mục của PC trên PPC, chuyển tệp từ PC đến PPC, hay trích xuất hoặc là bộ remote điều khiển chơi nhạc trên PC. tXv1I’
- Remote trình diễn cho các buổi thuyết trình…. Nói chung là còn nhiều nữa.

Chi tiết trang chủ
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Nguyên hộp BayBrook Mall đã bán 3.100.000₫ hiệu Sperry lạ hoắc. Made in Indonesia

83BE38C9-8FC4-498B-A353-6BBA8706919B.jpeg
4C75A827-FEC8-4477-8AEF-A48535DE90AE.jpeg
A1713754-794B-4BE6-A9A5-54626CD7B585.jpeg
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top