Ppc_10003,ppc2500, Ppc4000_arm?

nhanh

GÂY DỰNG
Các bác xem các file cab khi cài ra ở trong thư mục của Active Sync có các số của các file arm.cab, các số đấy có ý nghĩa gì vậy

Em dùng Ipaq 4155 thì cần sử dụng cái file nào nhỉ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top