print screen

tuethuc

GẮN KẾT
có 1 em tên là xờ cờ rin cáp chơ! đây, mời bác
 

Attachments

  • screencaptureuiq.rar
    81.7 KB · Đọc: 12
  • ScreenCaptureV1.10.rar
    34.1 KB · Đọc: 11

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top