????????????? Quái lạ

Các thớt khác của hai_d3_ptc3

hai_d3_ptc3

THÀNH VIÊN DANH DỰ
[font=Arial,Helvetica][size=-1]
Mở yahoo, hắn thông báo thế này, các bác xem thử. Nếu đúng sự thật thì tớ cũng chẳng có cách nào nhận được, các bác có cách nào không? nếu có tớ cung cấp đường link và share nhé:
CONGRATULATIONS!


YOU WON $300!

[/size][/font]
</FONT></SPAN></FONT>


Yahoo! Mail gives members random cash prizes. This month, your account is randomly selected as the one of 12 top winners accounts who will get cash prizes from us. Please click the link below and follow instructions on our web site. Your money will be paid directly to your e-gold, PayPal, StormPay or MoneyBookers account.

Click here to get your prize:

..............................

Sincerely,
The Yahoo.com staff
Yahoo.com http://www.yahoo.com</FONT>
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top