Quản lý danh bạ

thanhlonghp

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bà con có ai biết võ gì chuyển được tòan bộ số ĐT từ máy Nokia sang PPC không như kiểu PC Suit của Nokia ấy? Tôi dùng chức năng một số nhiều trường của Nokia bây giờ mà copy vào SIM thì hỏng hết cả mà nhập lại thì toi khỏang 200 số x 5 :)|

Vừa mới up lên WM05 trông đẹp ra phết mỗi tội hơi chậm .
 

hungdu

Viết 999 bài thôi...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu nhớ không lầm thì bạn có thể lưu phone book vô MS Outlook với Nokia PC Suite, sau đó bạn sync Contacts của MSO với PPC. Tôi đã từng làm như vậy 1 lần! Chúc thành công!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top