RemoveAny 2.8.5 - Phòng, chống phần mềm gián điệp

Kendu3000

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
RemoveAny có khả năng chống phần mềm gián điệp giúp loại bỏ bất kỳ ứng dụng có hại từ máy tính của bạn. RemoveAny bắt đầu khởi động hệ thống và giám sát tất cả các trình điều khiển và các quá trình chạy. RemoveAny chống rootkit, keylogger, trojan, các phần mềm download và các chương trình đáng ngờ khác.
Các tính năng:

* Hoàn toàn miễn phí.
* Dễ dàng cài đặt.
* Màn hình thực thi các tập tin: các trình điều khiển, module và quy trình.
* Hiển thị thêm thông tin về thực thi.
* Sử dụng heuristic để phát hiện các ứng dụng đáng ngờ.
Hỗ trợ các hệ thống: Windows XP, Vista, Windows XP (64-bit), Windows Vista (64-bit), Windows7 (beta)
File size: 321 KB

Download

Nguồn: Bảo Trung - LiveSupport
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top