Resco backup

blue2

GẮN KẾT
Các bác down cái resco backup này về mà xài đi, tiện lắm cơ, sau khi backup lần đầu (8MB khoảng 50 giây), những lần sau chỉ cần update cái backup đó mất chỉ khoảng 10-20 giây, rất nhanh phải không, vì resco backup chỉ backup những file đã thay đổi. (đây là điều nhiều người mong đợi, là điểm nổi trội so với trình backup mặc định)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top