Resco Explorer 2010 Beta2 [14/12/09] đã hỗ trợ upload ảnh tương thích với Photo Viewer

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vừa qua Resco đã có phiên bản thử nghiệm đầu tiên cho phần mềm quản lý File tuyệt vời của mình, với Resco Explorer 2010 Beta mới này sẽ hỗ trợ các định dạng ảnh hiển thị dưới dạng Thumbnail từ Photo Viewer, dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua twitter, facebook, picasa, flickr.  • Xem ảnh thu nhỏ dưới dạng Thumbnail
  • Hỗ trợ mọi định dạng từ Photo Viewer
  • Nếu Photo Viewer được cài đặt sẽ thi tốt và nha hơn với định dạng ảnh
  • Hỗ trợ upload qua twitter, facebook, picasa, flickr
  • Sửa lỗi import/export cho registry
  • Cải thiện khả năng gửi qua Bluetooth
  • ...

Tải về: http://www.resco.net/downloads/pocketpc/explorer/en/rescoexplorerbeta_p.exe

Thông tin chi tiết tại http://www.resco.net/forums/ShowPost.aspx?PostID=28682
 

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Re: Resco Explorer 2010 Beta đã hỗ trợ upload ảnh tương thích với Photo Viewer

Ngày 14/12/2009 vừa qua Resco cập nhật phiên bản mới Resco Explorer 2010 Beta 2 chuẩn bị kết thúc hạn sử dụng phiên bản Beta đầu tiên. Phiên bản Beta mới này cải thiện sự đáp ứng khi cuộn, upload, Bluetooth


Tải về: http://www.resco.net/downloads/pocketpc/explorer/en/RescoExplorerBeta_p.exe

Nguồn từ http://www.resco.net/forums/ShowPost.aspx?PostID=29438
 

maianhtungsten

GẮN KẾT
GÂY DỰNG

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top