Resco Radio - Nghe và thu Radio Online. Tuyệt!

LongPetro

GẮN KẾT
Mình đang dùng Okey lắm ! (bản 1.10 )
Khi đang nghe online, bạn có thể chọt vào nút record - Resco Radio sẽ tự động ghi lại thành dạng file mp3. Dùng lại đương nhiên mà
 

nmt1978

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
nmt1978 said:
Quên không up cái ảnh lên :) nhờ các bác coi lại nhé

:) Quê quá, đã tìm ra nút recording rồi, nó là cái vòng tròn nhỏ ở bên trên phím điều chỉnh volum

Có bác nào hướgn dẫn cách thêm radio station của bbc hoặc cnn vào thì tốt quá:))
 

bun2it

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
các bác ơi ! cái này là .....hehehehe... Đa số là của Thailand, còn lại thì cũng kha khá đấy nhé ;) em chưa thử hết nên ko biết nó có TV online ko, ko thì coi đỡ ghiền :D
1 TV 3 mms://203.144.166.9/tv3
2 TV 5 mms://61.90.149.194/btv5?WMContentBitrate=2048000
3 TV 7 mms://streaming1.ip-tv.tv/ch7_live
4 TV 9 http://modernine.mcot.net/tv9_56k.asx
5 TV 11 mms://61.90.149.194/btv11?WMContentBitrate=2048000
6 TV ITV http://thai.cside.tv/live/thai_tv/tv_itv_512k.asx
7 TV Nation Channel mms://203.144.166.27/nationchannel?WMContentBitrate=60000bps
8 FM 95 http://radio.mcot.net/fm_95.asx
9 FM 96.5 http://radio.mcot.net/fm_96_5.asx
10 FM 97.5 Seed FM http://radio.mcot.net/fm_97_5.asx
11 FM 99 http://radio.mcot.net/fm_99.asx
12 FM 100.5 http://radio.mcot.net/fm_100_5.asx
13 FM 107 Metropolis http://radio.mcot.net/fm_107.asx
14 FM 100.75 http://203.151.49.67:10075
15 Thai Ware Radio http://radio.thaiware.com:8000/
16 Smooth FM 105 http://www.virginradiothailand.com/listen/105.asx
17 Hitz 95.5 http://www.virginradiothailand.com/listen/95_5.asx
18 88 Peak FM http://streamcaster.siamportals.com/station21
19 Eazy FM 105.5 http://www.virginradiothailand.com/listen/105_5.asx
20 88.5 FM MAX http://streamcaster.siamportals.com/station1
21 Hitz 105.75 http://broadcast.virginradiothailand.com/105_75
22 100 mms://61.90.149.194/radio1000?WMContentBitrate=512000
23 89 Banana FM http://streamcaster.siamportals.com/station24
24 90 http://streamcaster.siamportals.com/station5
25 91.5 Hot Wave http://streamcaster.siamportals.com/station22
26 93 Cool FM http://streamcaster.siamportals.com/station2
27 93.5 EFM http://streamcaster.siamportals.com/station23
28 102.5 Get Maximun http://streamcaster.siamportals.com/station31
29 103.5 Modern Love http://streamcaster.siamportals.com/station32
30 104.5 Fat Radio http://streamcaster.siamportals.com/station33
31 106.5 Green Wave http://streamcaster.siamportals.com/station25
32 Siam Radio http://streamcaster.siamportals.com/siamradio
33 88.25 Red Beat ขอนแก่น http://streamcaster.siamportals.com/redbeat88
34 95.75 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat95
35 106 Life FM http://streamcaster.siamportals.com/station3
36 CH 5 Radio FM 94 http://dev.tv5.co.th:8000/live.m3u
38 105 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat10
38 107.25 Red Beat http://streamcaster.siamportals.com/redbeat10
39 CM 77 Lanna Radio mms://203.155.164.170:9080
40 mms://61.19.223.230/fm_pattanee
41 mms://61.19.223.230/fm_yala
42 mms://61.19.223.230/fm_naratiwas
43 Soft FM 90 http://www.virginradiothailand.com/listen/89.asx
44 FM 101 mms://203.150.212.13/fm101
45 97.75 Thai Day Radio mms://broadcast.issp.co.th/thaidayradio1
46 FM 100 mms://202.28.248.188:1042
47 UBC News TV Thailand mms://203.144.166.47/ubcnews
48 UBC SportsTV Thailand mms://203.144.166.47/ubcsport

49 UBC Chic TV mms://61.90.149.194/ubcchic
50 11 mms://61.90.149.194/11news1?WMContentBitrate=2048000
51 TV mms://61.90.149.195/kimeng1?WMContentBitrate=2048000
52 Radio mms://202.57.162.184/cityradioaudio
53 FM 97 Trinity Radio mms://203.150.212.13/fm97
54 89.5 Sweet Radio http://202.44.131.13:8382/RMUTfm89.5MHz
55 Nation Radio 90.5 mms://203.147.61.38/NationRadio?WMContentBitrate=40000bps
56 DMC On TV http://content.ucom.co.th/announcement/dmc-channel.asx
57 Nation Biz Channel TV mms://61.90.149.195/nationbiz?WMContentBitrate=2048000
58 T-Online TV mms://203.146.252.143/256
59 Thai Misc Radio http://ksc.bbznet.com:8000/
60 Thailand Radio Network http://www.radio.in.th:8000
61 Fun Radio Thailand mms://61.90.149.195/funradio?WMContentBitrate=512000
62 FMM 103 Radio mms://61.90.149.194/radio945?WMContentBitrate=512000
63 mms://61.90.149.195//nfs/adrDefault.wma?WMContentBitrate=2048000
64 Big Brother 1 mms://61.90.149.194/ubcbigb1
65 Big Brother 2 mms://61.90.149.194/ubcbigb21
66 Easy Web Radio mms://61.90.149.194/easywebradio?WMContentBitrate=2048000
67 E-Music TV UK http://gmixa.global-mix.net/e-music
68 Alternative.NU Music TV mms://stream.ihost.nu/nwez3
69 3VOOR 12 Music TV NL http://www.omroep.nl/live/vpro3voor12tvcentral-bb.asx
70 CM TV Music (AR) mms://200.80.43.200/satan
71 Deejay Music TV http://media.kataweb.it/MIBGetPointer.aspx?LIVE=2
72 CANAL Music TV http://148.235.13.19/canal64
73 MAD Music TV Germany mms://media.mad.gr/madlivevideo
74 VIVA Music TV http://62.153.249.21/live/viva1tv/adsl.asx
75 CCTV 9 News TV China http://www.cctv-9.com/2003/asx/live/live_b.asx
76 Pulse 24 News TV Canada http://mfile.akamai.com/12539/live/reflector:36820.asx?bkup=36821∝=n
77 NOS News TV Holland mms://streamgate.xs4all.nl/streamgate70
78 RAI News TV Italy mms://fastreal.fastweb.it/rainewshigh
79 Hit Channel Music TV http://www.hitchannel.tv/mediaplayer/hitchanneltvmulticast.asx
80 Annenberg EDU TV USA http://www.scctv.net/annenberg_broadband.asx
81 BYU EDU TV USA http://www.byutv.org/streaming/byutv250.asx
82 KLRN EDU TV USA mms://www.pasadena56.tv:8280/
83 Resarch EDU TV USA http://www.researchchannel.org/webcast/asx/rtv-lan.asx
84 SCC EDU TV USA http://www.scctv.net/SCCtv Broadband.asx
85 UA EDA TV USA mms://uasmedia.uas.alaska.edu/wmtencoder/uasbroadcast.wmv
86 Europe Sports TV Latvia mms://media.stv.lv/stvwsx
87 Rai Sports TV Italy http://www.fastweb.it/streaming/raisport.asx
88 Brand Sports TV Brazil mms://media2.brturbo.com/bandsports.wmv
89 ACC TV Australia mms://acc.streamit.com.au/accbroadcast
90 Stream TV Canada mms://64.106.201.90/thestreamtvlive
91 Cyberjaya TV Malaysia mms://wms.cyberjaya.tv/CTV?WMContentBitrate=150000
92 Shine TV Newzealand http://www.r2.co.nz/meta/shinetv-384.asx
93 Arirang 1 TV Korea mms://211.43.217.86/live_world1
94 Arirang 2 TV Korea mms://211.43.217.86/live_world2
95 QVC TV UK http://mfile.akamai.com/10804/live/reflector:33183.asx?bkup=33186
96 WAM TV UK mms://146.101.200.150/WAMTV
97 Access Phonenix TV USA http://www.accessphoenix.org/livestream/APLIVE.asx
98 BE Ch 28 TV USA mms://64.164.28.55:8080/sapna-test.asf
99 C-SPAN 1 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan1v.asf&proto=mms?mswmext=.asx
100 C-SPAN 2 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan2v.asf&proto=mms?mswmext=.asx
101 C-SPAN 3 TV USA http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan3v.asf&proto=mms?mswmext=.asx
102 CCM CH 6 TV USA http://stream01.montgomerycountymd.gov/ondemand/PlayVideolive.asp
103 Church Channel TV USA http://boss.streamos.com/wmedia-live/tbn/8034/300_tbn-the_church_channel_050222.asx
104 IP TV Thailand http://203.170.198.56/webcast_horo?WMContentBitrate=56000
105 IP TV Music Thailand http://203.170.198.56/webcast_music?WMContentBitrate=56000
106 IP TV Game Thailand http://203.170.198.56/webcast_game?WMContentBitrate=56000
107 UK TV http://www.solent.tv/wvx/live.asx
108 CNN USA Radio http://www.cnn.com/audio/radio/liveaudio.asx
109 FM 90.5 USA http://www.publicbroadcasting.net/thenight/ppr/thenight.m3u
110 USA TV 1 http://www.strawberrytv.com/chadtest.asx
111 USA TV 2 http://boss.streamos.com/wmedia-live/spirit/4801/100_spirit-tvu-live_030520.asx

112 USA TV 3 mms://stream.ihost.nu/nwez
113 GER TV 1 mms://193.159.251.27/live/viva1tv/isdn
114 GER TV 2 mms://193.159.251.27/live/online/isdn
115 JAPAN TV 1 http://www.bloomberg.com/streams/video/LiveJA_nb.asx
116 JAPAN TV 2 http://impress.tv/im/live.asx
117 CHINA TV 1 mms://winmedia.cctv.com.cn/live1
118 CHINA TV 2 mms://4.19.71.20/cctv9/mtv/mtv01.wmv
119 CHINA TV 3 mms://4.19.71.20/cctv9/mtv/mtv02.wmv
120 CANADA TV mms://ss1.tsw.ca/enc1
121 ITALY TV mms://mediaplayer.rtl.it/hitchanneltv
122 Hip Hop Hit USA Radio http://radio.msn.com/asx/generate.aspx?type=genre&id=10002377
123 IP TV mms://203.170.198.56/iPTV_Channel/TodRahad.wmv
 

Tubby

Cu béo đẹp giai!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Nhân tiện đây, các bác cho em hỏi, có bác nào rành về IPTV ko ạ, em muốn tìm một số tài liệu về công nghệ này, ebook thì càng tốt. Nếu được các bác giúp em với. Help meeeeee.
 

QUANG HUYPT

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các đại ca ơi, em đã down nó về rồi, nhưng sao mở ra nó cứ nói conect error là sao vậy? làm ơn nói rõ giúp em "Qui trình" để xài Radio được với. Em cám ơn suốt đời!!1
 

Tubby

Cu béo đẹp giai!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Bác đã connect vào Internet được chưa, nếu đã connect được thì cho em hỏi bác đã xử lý để có passport thông quan chưa (nếu chưa thì xem chữ ký của em mà lấy về), còn nếu tất cả đã làm mà vẫn chưa được thì... em pó tay.
 

hah

Em là tôi mà tôi vẫn là..
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu không thì vào www.c rackzplanet.com->pda->resco radio mà down về.Mình cũng chờ hoài,xin hoài rồi tự kiếm luôn rồi(nối chữ c và r trong tên web)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

8B324D6C-9C05-43CE-A6CB-9E63BA10F124.jpeg
- Mình hay xem TV trên điện thoại và Apple TV, Google Chromecast
Chủ yếu xem ANTV, HTV9 về tin tức, thời sự 60S.,,,
Mua đã lâu, nay mới vào HBO xem thì ko được, bắt m ...
Top