Resco Stickies 2.51-Dễ dàng tạo notes từ màn hình Today

cvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tính năng:
1. Nhắc lịch làm viêc
2. Notes viết tay, đánh máy
3. Vẽ
4. Ghi âm
5. Today plugin
6. ...

Xem thêm thông tin tại: hxxp://www.resco-net.com/stickies.asp

Tạm thời trong thư mục /public/CVN cho tới khi được át min đưa vào /Download/
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top