Reset Doctor 1.54 (thêm 1 giải pháp cho việc Reset)

Hungnhon

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
25 Tháng một 2007 lúc 15:22
#1
Tiếp theo Pref Doctor của treolove http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=24094&highlight=DoctorResetDoctor v1.54 cũng của hãng Hobbyist về việc quản lý tại sao và vì đâu gây ra RESET - Có thêm chức năng tự backup preferences.Với giá $ 9.95 và lời bảo đảm 100% sẳn sàng refund. Link :Chi tiết & dùng thử tại đây Hổ trợ tương thích với Treo 650, Treo 680, Treo 700p, Life Drive,Tungsten E2,Tungsten T5,Tungsten X and Zire Z22
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bức tranh kinh tế thế giới luôn thay đổi và bức tranh của ngành công nghiệp đồng hồ thế giới cũng vậy. Một thương hiệu nổi tiếng đã được bán cho một tập đoàn đồng hồ lớn và cán cân quyền lực cũng thay đổi chút ít. Trong vòng ba năm qua, một số thay đ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday