Reset Doctor 1.54 (thêm 1 giải pháp cho việc Reset)

Hungnhon

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
Tiếp theo Pref Doctor của treolove http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=24094&highlight=DoctorResetDoctor v1.54 cũng của hãng Hobbyist về việc quản lý tại sao và vì đâu gây ra RESET - Có thêm chức năng tự backup preferences.Với giá $ 9.95 và lời bảo đảm 100% sẳn sàng refund. Link :Chi tiết & dùng thử tại đây Hổ trợ tương thích với Treo 650, Treo 680, Treo 700p, Life Drive,Tungsten E2,Tungsten T5,Tungsten X and Zire Z22
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Ngày hôm qua mình có đăng 2 bài đấu giá bên Hàng Công nghệ

Sáng nay mình đăng thêm 1 bài nữa bên Các mặt hàng khác thì liền bị mod @N8890 đóng với lý do là chờ 2 topic kia kết thúc mới được mở. (Bài bị khoá đây: https://www. ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top