Reset palm Centro

bttdtt

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Lăng quăng yển mạng tìm được video hướng dẫn reset Centro, khá hay, ko biết đã có chưa (vì search thử chưa thấy), mang lên chia sẻ.
[video=youtube;whytlAP1qWo]http://www.youtube.com/watch?v=whytlAP1qWo[/video]
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top