RoboForm for Pocket PC v1.2.1

XHuy

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cái này chắc tiện cho bác nào hay lướt Web bằng PPC :DRoboForm for Pocket PC allows you to synchronize RoboForm Passcards, Identities and Safenotes between your desktop and Pocket PC or Windows CE-compatible device. You can view synchronized Passcards, Identities and Safenotes on Pocket PC. Full-featured password generator is included.

Homepage: http://www.roboform.com/

Download: http://www.roboform.net/dist/RoboFormForPPC.exe
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top