ROM cho BlackBerry Tour (9630) - CBeyond released OS 4.7.1.65 28/11/2009

wildcat

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


Bảng ROM 5.x không chính thức:
Mã:
[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630-5.0.0.230.exe"]Leaked: OS 5.0.0.230[/URL]
[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/TourHybrid50v7.10.exe"]TourHybrid 9630 - 50v7.10 (5.0.0.230 Based)[/URL]
Các bản ROM chính hãng:
Mã:
CBeyond released OS 4.7.1.65
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel121_PL4.1.0.78_A4.7.1.65_CBeyond.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel121_PL4.1.0.78_A4.7.1.65_CBeyond.exe[/URL]
Mã:
Verizon released OS 4.7.1.61
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4_1_.7.1_rel124_PL4.1.0.81_A4.7.1.61.exe"]9630AMEA_PBr4_1_.7.1_rel124_PL4.1.0.81_A4.7.1.61.exe[/URL]
Bản rom hay nhất.
Mã:
Bluegrass Cellular released OS 4.7.1.61
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.117 (Multilanguage)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel117_PL4.1.0.75_A4.7.1.61_Bluegrass_Cellular.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel117_PL4.1.0.75_A4.7.1.61_Bluegrass_Cellular.exe[/URL]
Mã:
Sprint released OS 4.7.1.57
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.110 (Multilanguage)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel110_PL4.1.0.70_A4.7.1.57_Sprint_L.P.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel110_PL4.1.0.70_A4.7.1.57_Sprint_L.P.exe[/URL]
Mã:
Reliance released OS 4.7.1.53
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.105 (EastAsia)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630EastAsia_PBr4.7.1_rel105_PL4.1.0.65_A4.7.1.53_Reliance.exe"]9630EastAsia_PBr4.7.1_rel105_PL4.1.0.65_A4.7.1.53_Reliance.exe[/URL]
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top