ROM cho BlackBerry Tour (9630) - CBeyond released OS 4.7.1.65 28/11/2009

wildcat

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI


Bảng ROM 5.x không chính thức:
Mã:
[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630-5.0.0.230.exe"]Leaked: OS 5.0.0.230[/URL]
[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/TourHybrid50v7.10.exe"]TourHybrid 9630 - 50v7.10 (5.0.0.230 Based)[/URL]
Các bản ROM chính hãng:
Mã:
CBeyond released OS 4.7.1.65
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel121_PL4.1.0.78_A4.7.1.65_CBeyond.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel121_PL4.1.0.78_A4.7.1.65_CBeyond.exe[/URL]
Mã:
Verizon released OS 4.7.1.61
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4_1_.7.1_rel124_PL4.1.0.81_A4.7.1.61.exe"]9630AMEA_PBr4_1_.7.1_rel124_PL4.1.0.81_A4.7.1.61.exe[/URL]
Bản rom hay nhất.
Mã:
Bluegrass Cellular released OS 4.7.1.61
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.117 (Multilanguage)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel117_PL4.1.0.75_A4.7.1.61_Bluegrass_Cellular.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel117_PL4.1.0.75_A4.7.1.61_Bluegrass_Cellular.exe[/URL]
Mã:
Sprint released OS 4.7.1.57
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.110 (Multilanguage)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630AMEA_PBr4.7.1_rel110_PL4.1.0.70_A4.7.1.57_Sprint_L.P.exe"]9630AMEA_PBr4.7.1_rel110_PL4.1.0.70_A4.7.1.57_Sprint_L.P.exe[/URL]
Mã:
Reliance released OS 4.7.1.53
Software Name: BlackBerry Handheld Software v4.7.1.105 (EastAsia)
File Name:[URL="http://bb.handheld.com.vn/rom/9630/9630EastAsia_PBr4.7.1_rel105_PL4.1.0.65_A4.7.1.53_Reliance.exe"]9630EastAsia_PBr4.7.1_rel105_PL4.1.0.65_A4.7.1.53_Reliance.exe[/URL]
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top