Rom cooked 1.4.5 cho Palm Pre Plus Verizon

maianhtuan305

MÁY HỎNG
rom cooked này có khác gì với rom chuẩn ngoài việc passthrough không bạn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top