Rom Crossbow WM6 cho O2 Zinc. Đã có hay chưa ?

Lazada Vietnam Master card on Monday