ROM h63xx?

25 Tháng chín 2007 lúc 16:02
#1
ROM h6325 là bản 1.10 (sp30557.exe)
ROM h6365 là bản 1.11 (sp30393.exe)
Sao vào trang web hp search model nào tiêu đề nó cũng ghi là h6300 series. (HP iPAQ h6300 Pocket PC Series ROM Update (English Languages Support Only)
Lộn chết nhỉ???
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Hôm nay mình được anh Ấy cho mình "giữ hộ cây bút". Trong đầu mình hiện lên những trang giấy trắng sẽ mình lắp đầy lên bởi những con chữ. Mình sẽ viết lại, vừa viết vừa soi mình trong đó. Để tiếp nối những con chữ và cả một tâm hồn mà mình đã bỏ quên ...
Lazada Vietnam Master card on Monday