[ROM WIZARD 06] Crossbow Reloaded v1.5

support

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
4 Tháng bảy 2007 lúc 12:48
#1
Có gì khác ở bản V1.5 so với V1.0?

* Xoá bỏ Transcriber
* Xoá bỏ VoIP
* Xoá bỏ Voice Command
* Thay HTC Zip bằng Pocket RAR.
* Xoá bỏ PHM Registry Editor
* Thêm SQLCE
* Cập nhật SIM Manager lên phiên bản v6.1
* Cập nhật HTC X-Button lên phiên bản v1.5
* Thêm WM5NewMenu
* Thêm SMSDRFix
* Thêm DotFred's SoftKeyAppletEx
* Thêm WiFiFoFum
* Thay thế Adobe Reader LE bằng PocketXpdf
* Đã sữa lỗi Regional Settings thành English (United States) định dạng ngày tháng là M/dd/yyyy
* Menu sounds như bình thường mặc định
* Khi ấn nút "End Call" sẽ không bị disconnect GPRS nhưn nó sẽ minimize ứng dụng hiện tại. Khi bạn ấn và giữ "End Call" button trong 5 giây GPRS sẽ Disconnect
* Truy cập Internet qua ActiveSync (USB)
* Đã thêm 3 themes (.tsk) và 3 Ringtones

Các ứng dụng khác :
Notepad editor
PIM Backup
Total Commander
GSFinder
MoDaCo NoData
mUn Keyboard Skin
WM5torage 1.73
dotFred TaskManager
BatteryStatus 1.04.202 Beta 3 Build 0195
Smartskey 0.56
10 Button CommManager với Black theme
.....

Base ROM Information


* ROM Version: 2.18.0.0 WWE
* ROM Date: 02/14/06
* Protocol: 4.1.13.09
* ExtROM version: Faria V5.0
1 vài hình ảnh
Link download
Mã:
http://rapidshare.com/files/40905457/Crossbow_Reloaded_v1.5.zip
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Các ứng dụng Android đòi xem SMS và lịch sử cuộc gọi của người dùng sẽ bị Google xóa khỏi Google Play Store trong vài tuần tới.


Năm 2018, Google ...
Lazada Vietnam Master card on Monday