Rundll32.exe ?

Các thớt khác của meoden

meoden

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
28 Tháng mười một 2007 lúc 14:22
#1
Các bác ơi chú em hỏi, máy em hay bị cái rundll32 nó chạy tự đông làm cho CPU chạy với 100% tốc độ làm cho máy chạy chậm, ma không tắt máy thì thường bị treo, Vậy cái rundll32 nó là cái gì nhĩ, làm sao cho nó không hoạt động nữa các bác! em vào trông mục startup thì thấy nó như sau:
BluetoothAuthenticationAgent rundll32.exe irprops.cpl HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run BluetoothAuthenticationAgent rundll32.exe.
Máy em mới restore và dùng NAV nên có lẽ ko có virut!
 
28 Tháng mười một 2007 lúc 17:30
#2
Anh vào đây tham khảo để tìm thông tin liên quan và tìm cách khắc phục nhé:
http://www.google.com/custom?domain...:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1&hl=vi

Nếu máy anh là Win XP : Có thể bị mất Rundll32.exe do virus. Anh thử làm theo cách sau xem sao:

To resolve this issue, follow these steps:
1. Put the Windows XP CD ROM disk in the CD ROM drive.
2. Click Start, and then click Run.
3. Type expand X:\i386\rundll32.ex_ c:\windows\system32\rundll32.exe in the Open box, where X is the letter of your CD ROM Drive.
4. Restart the computer.

hoặc dùng chương trình Repair Registry (download theo link dưới đây):
http://www.freedownloadscenter.com/Utilities/System_Analysis_Utilities/Registry_Repair.html

Chúc thành công :D
 

meoden

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng mười hai 2007 lúc 09:20
#4
Thế rundll32.exe nó làm chức năng j các bác nhĩ, máy em mấy ngày này vòng mạng toàn bị nó chạy, em vào trong Task Manager ở thẻ Performance thấy CPU dùng 100% làm máy bị treo liên tục. các bacs có pm nào sửa cho em xin với, em down mà không đc. thank!
 

MitDac24581

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng mười hai 2007 lúc 12:56
#5
Nói chút về file rundll32.exe.

Như mọi người cũng biết, đã qua lâu rồi cái thời kỳ phần mềm chỉ làm một file .exe hay .com. Để viết các phần mềm lớn với nhiều tính năng, buộc người thiết kế phần mềm cũng như Coder phải chia nhỏ phần mềm thành nhiều Module để tiện cho việc develop, debug và test. Ngoài ra, do không thể load toàn bộ phần mềm vào bộ nhớ, buộc phải có cơ chế để khi phần mềm gọi đến function nào thì hệ thống sẽ load function đó vào bộ nhớ. Mặt khác, rất nhiều tính năng cơ bản của các phần mềm trùng nhau. Việc mỗi Coder đều viết lại đoạn code để thực hiện tính năng đó là một sự hoang phí về resource. Vì thế sinh ra cái gọi là dll (dynamic link library). Đó là một thư viện liên kết động (lúc nào cần thì gọi, dùng xong lại giải phóng ra khỏi bộ nhớ) được hiểu nôm na là chưa các mudule của hệ thống.

Rundll32.exe là một file chạy mồi dll của Windows, mỗi khi Windows cần một tính năng nào đó, nó sẽ dùng file này để gọi các dll chạy trên môi trước 32bit (môi trường Windows) để sử dụng. Đó chính là lý do khi trả lời PM của anh Meoden, em nói rundll32.exe là một trong những file xương sống của Windows, nếu nó có lỗi thì tốt nhất là nên cài lại Windows.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/DLL hoặc http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic-link_library
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình cần mua vài em sim số phát tài viettel cho đời lộc lá tí ạ, bác nào có hay biết đâu bán rẻ rẻ thì chỉ em với ạ, xin cảm ơn rất nhiều
Lazada Vietnam Master card on Monday