Sắp xếp startmenu và most recently used list cho SP

daicaothu

Không yêu cho gái thèm
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cái này em sưu tầm từ http://www.airfagev.com có lẽ có nhiều bác biết mà cũng có nhiều bác chỉ vào đó download mà không biết. Em thấy nó tiện và hay lắm:
How to customize order of your Programs (StartMenu)
Open Registry Editor and access the following:
- HKEY_CURRENT_USER
- Software
- Microsoft
- Shell
- StartMenu
- Click Values (left softkey)
- Order
- Select Value Data and press Action key (to view list in edit mode)
- Enter your program shortcut path (one per line)

Example:
Inbox.lnk
Smart Explorer EN.lnk
SP Task Mgr EN.lnk
Agile Messenger.lnk
Betaplayer.lnk
Internet Explorer.lnk
PHM Registry Editor.lnk
Games\6th Gear.lnk
Games\Chess.lnk

click Done then Back key until you return to Homescreen.

How to customize your initial MRU (Most Recently Used) list

Open Registry Editor and access the following:
- HKEY_CURRENT_USER
- Software
- Microsoft
- Shell
- StartMRU
- Click Values (left softkey)
- Initial Order
- Press Action key (to view list in edit mode)
- Enter your program shortcut path (one per line)

Example:
Accessories\Oxios Hibernate.lnk
Smart Explorer EN.lnk
SP Task Mgr EN.lnk
Internet Explorer.lnk
Agile Messenger.lnk
Betaplayer.lnk
PHM Registry Editor.lnk
Games\6th Gear.lnk
Games\Chess.lnk

Click Done then Back key until you return to Homescreen

Còn cái này là làm cho alarm lặp lại sau 3 giây (em chưa thử đổi 3 thành 60 giây vì lười :D), các bác biết là chức năng báo thức của SP chỉ báo một lần thôi nene cũng bất tiện vì thế phải xài phần mềm của một hãng thứ 3 vì vậy sẽ mất đi một ít bộ nhớ. Nếu edit registry thì không mất tí bộ nhớ nào. Hic nhưng ai mà hay ngủ nướng sẽ ghét cái này hehe, phiền lắm kêu nhức cả tai.

How to set continues alarm sound

Using Registry Editor access the following:
- HKEY_CURRENT_USER
- ControlPanel
- Sound Categories
- Alarm
- Values (left soft key)
- Script

Replace Value Data with av0pw3r. The code mean allow vibrate, play sound and repeat after 3 seconds.

Click Done until you return to Home.

Lưu ý là các bác phải cài phần mềm PHM Registry Editor
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Xin chào mọi người!

Để tránh làm loãng về quyết định đóng cửa HHVN. Tôi mở thớt này trong khu vực cafe để chia sẻ với mọi người trong việc đóng cửa HHVN.

Nhìn lại chặng đường đã đi, khá lâu - 20 năm, thực sự khi ở giai đoạn 2012-2015 là giai đoạn t ...
Top